Kerry drop off

*** วันที่ 31 สิงหาคม 2566 *****
ประกาศ

ข้อกำหนดการส่งพัสดุ Kerry drop off และผลกระทบกรณีไม่ปฏิบัติ ตามข้อกําหนด (มีผลวันที่ 1 กันยายน 2566)

1.หลังจากแฟรนไชส์คีย์รับพัสดุ drop off เข้าระบบแล้ว ต้องส่งมอบพัสดุให้กับ Kerry express ภายในวัน หากไม่มีการส่งมอบตามเงื่อนไข แฟรนไชส์จะถูกเรียกเก็บค่าปรับ 100 บาท/ชิ้น จากทาง Kerry express
2.หากแฟรนไชส์คีย์รับพัสดุเข้าระบบแล้ว ไม่มีการส่งมอบตามข้อ 1. และทาง Kerry express ตรวจสอบข้อมูลว่าพัสดุสูญหายจริง แฟรนไชส์จะถูกเรียกเก็บเงินตามมูลค่า สินค้าจริง และเรียกเก็บค่าปรับ 500 บาท/ชิ้น
3.แฟรนไชส์ควรตรวจสอบแพลตฟอร์มลาเบลที่ติดมากับพัสดุว่ามีรายละเอียด ขนาดถูกต้อง และอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ก่อนส่งมอบพัสดุให้กับ Kerry express หากทาง
Kerry express ตรวจสอบพบว่ามีข้อมูลไม่ถูกต้อง หรืออยู่ในสภาพไม่สมบูรณ์ จะ เรียกเก็บค่าปรับ 100 บาท / ชิ้น
4.แฟรนไชส์ควรลีย์รับพัสดุโดยชั่งน้ำหนักและวัดขนาดตามจริง หากทาง Kerry express ตรวจสอบพบว่ามีส่วนต่างจากราคาจริง ทาง Kerry express จะเรียกเก็บค่าปรับ 2 เท่าจากส่วนต่าง

ข้อควรปฏิบัติในการรับพัสดุประเภท Kerry drop off

  1. แฟรนไชส์ควรให้เจ้าหน้าที่ขนส่งที่เข้ารับพัสดุสแกนรับพัสดุที่ร้านทุกครั้ง เพื่อป้องกันไม่ให้ เกิดกรณีพัสดุไม่เข้าระบบ หรือหากสแกนรับไม่ได้ให้แจ้งแอดมินทุกครั้ง
  2. ทําใบคุมรับพัสดุโดยมีรายละเอียดวันที่ เลขพัสดุ โดยให้เจ้าหน้าที่เข้ารับเซ็นยืนยันการเข้า รับใบเอกสารใบคุม ระบุชื่อ-นามสกุล และหมายเลขโทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่ให้ชัดเจน
  3. หากแฟรนไชส์ พบว่าไม่มีรถเข้ารับพัสดุในวัน ให้ประสานงานติดตามรถได้ที่ฝ่ายบริการ ลูกค้า (แอดมิน) ที่ Line Official Account

Similar Posts