🏳️ กรณีสินค้าเสียหาย และ สินค้าสูญหาย 🏳️

เอกสารสำคัญมาก ดูเพิ่มเติม https://www.flashexpress.co.th/pact/company-agreement/

ลูกค้าที่ต้องการเคลมสินค้า กรุณาเตรียมเอกสารดังนี้

กรณีสินค้าเสียหาย
รูปถ่ายพัสดุที่ได้รับ 4 ด้าน รูปสินค้าที่เสียหาย พร้อมมองเห็นเลข track ได้ชัดเจน

เอกสารเพิ่มเติม
1 สำเนาบัตรประชาชน
2 สำเนาสมุดบัญชีสำหรับโอนค่าชดเชย
3 ใบเสร็จสำแดงมูลค่าสินค้า หรือ

หลักฐานการเจรจาซื้อ-ขาย(แคปภาพแชทผู้ส่งกับผู้รับ) เลขพัสดุสินค้า และรบกวนลูกค้าแจ้งหมายเหตุเข้ามาเพื่ออธิบายให้เจ้าหน้าที่รับทราบในปัญหาด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ

ลูกค้าที่ต้องการเคลมสินค้าสูญหาย กรุณาเตรียมเอกสารดังนี้

กรณีสินค้าสูญหาย
1.รูปสินค้าที่สูญหาย  หากไม่มีรบกวนหาจากอินเทอร์เน็ตมา
2.เอกสารหลักฐานที่แสดงถึงมูลค่าของสินค้าเช่นใบเสร็จหรือประวัติการพูดคุยในไลน์

เอกสารเพิ่มเติม
1 สำเนาบัตรประชาชน
2 สำเนาสมุดบัญชีสำหรับโอนค่าชดเชย

 สิ่งของต้องห้ามในการส่งพัสดุ
สินค้าเหล่านี้ห้ามส่งโดยเด็ดขาด

สำหรับสินค้าเกิน 6 วัน แอดไลน์ @claim99

แอดไลน์ @claim99


Message us