เพิ่มข้อมูลที่ตั้งร้านไปรษณีย์

เว็บ เช็ค ละติจูด ลองจิจูด https://bit.ly/3ndhfQQ
เอาตัวเลขที่ได้มาใส่ในระบบ

ตำแหน่งของคุณ

เข้าหน้าตั้งที่อยู่ร้าน https://droppoint.in.th/member/main.php?goto=setting_address

ตั้งที่อยู่ร้านไปรษณีย์

แอนดรอย https://play.google.com/store/apps/details?id=com.freemium.android.apps.gps.coordinates

Message us