ไดรเวอร์ปริ้นเตอร์


โปรแกรม ไปรษณีย์เอกชน 
ไดรเวอร์ปริ้นเตอร์  2 นิ้ว - 3 นิ้ว  

Driver เครื่องถ่าย  Fuji xerox DC 7435 เครื่องสี   โหลด

โปรแกรม ZIP http://www.7-zip.org/
CCTV  Dahuasecurity SmartPSS  http://bit.ly/2mzwY9P

โปรแกรมรีโมท รองรับมือถือ
โปรแกรมรีโมท ทีมวิว http://bit.ly/2czskod
Anydeskหลดเลย 

Comments

comments