ไปรษณีย์เอกชน ชำระบิลออนไลน์ แพ็คเกจ 9,900

พ็คเกจเริ่มต้น 9,900

ไปรษณีย์เอกชน ชำระบิลออนไลน์

ไปรษณีย์เอกชน ชำระบิลออนไลน์ แพ็คเกจ 9,900

แพ็คเกจนี้เหมาะสำหรับลูกค้าที่มีอุปกรณ์พร้อมอยู่แล้ว

ไปรษณีย์เอกชน ชำระบิลออนไลน์ แพ็คเกจ 9,900

สิ่งที่ได้รับ

  1. โปรแกรมไปรษณีย์เอกชน EITPaypoint รับประกันตลอดอายุการใช้งาน ระบบชำระบิลออนไลน์
  2. ชุดกล่อง ซอง เชือก เทป
  3. คู่มือการใช้งานโปรแกรม

อุปกรณ์ตกแต่งร้าน

  1. ป้ายหน้าร้าน (ไวนีล) ขนาด 380×90 ซม. (ปรับเปลี่ยนชื่อและขนาดได้) จำนวน 1 ผืน  ไปรษณีย์เอกชนเริ่มต้น
  2. ป้ายธงญี่ปุ่น ขนาด 50×160 ซม. + ขาตั้งเหล็ก จำนวน 1 ชุด
  3. ฉากแต่งร้านไปรษณีย์ จ่ายบิลออนไลน์ ขนาด 165×100 ซม. 1 ชิ้น
  4. สติกเกอร์ยินดีต้อนรับ ขนาด 90×15 ซม. 1 ชิ้น
  5. สติกเกอร์ตู้ไปรษณีย์ ขนาด 30×60 ซม. จำนวน 1 ชิ้น

Comments

comments