แฟรนไชส์ไปรษณีย์ติดตั้งฟรี

พ็คเกจติดตั้งฟรี

และบริการภายในร้าน

แฟรนไชส์ไปรษณีย์ติดตั้งฟรี มีหลายแพ็คเกจให้เลือกตามความเหมาะสม

แฟรนไชส์ไปรษณีย์ติดตั้งฟรี

แฟรนไชส์ไปรษณีย์เอกชน รับชำระบิลออนไลน์ ติดตั้งฟรี! อุปกรณ์ครบ พร้อมโปรแกรมไปรษณีย์เอกชนและขายหน้าร้าน Paypoint สอนงานเป็นพร้อมเปิดร้านได้ภายใน 1 วัน

พ็คเกจ 22,900

สำหรับลูกค้าที่มีอุปกรณ์ครบอยู่แล้ว

สิ่งที่ท่านจะได้รับ

โปรแกรมไปรษณีย์เอกชน EITPaypoint รับประกันตลอดอายุการใช้งาน คู่มือโปรแกรมการใช้ ชุดกล่อง ซอง เชือก เทป

อุปกรณ์ตกแต่งร้าน

บ้ายหน้าร้าน ป้ายแต่งในร้าน ป้ายธงญี่ปุ่น และสติกเกอร์ตกแต่งร้าน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

แฟรนไชส์ไปรษณีย์ติดตั้งฟรี

แฟรนไชส์ไปรษณีย์ติดตั้งฟรี

พ็คเกจ 29,900

สำหรับลูกค้ารับชำระบิลและงานไปรษณีย์ขนาดเล็ก

สิ่งที่ท่านจะได้รับ

โปรแกรมไปรษณีย์เอกชน EITPaypoint เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ 58 mm. พร้อมกระดาษ เครื่องยิงบาร์โค้ดพร้อมขาตั้ง เครื่องชั่งดิจิตอล ชุดกล่อง ซอง เชือก เทป

อุปกรณ์ตกแต่งร้าน

บ้ายหน้าร้าน ป้ายแต่งในร้าน ป้ายธงญี่ปุ่น และสติกเกอร์ตกแต่งร้าน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

พ็คเกจ 39,900

สำหรับลูกค้ารับชำระบิลและงานไปรษณีย์ขนาดกลาง

แพ็คเกจนี้สำหรับลูกค้าที่มีคอมพิวเตอร์อยู่แล้ว แต่ต้องการอุปกรณ์เพิ่มเติม

สิ่งที่ท่านจะได้รับ

โปรแกรมไปรษณีย์เอกชน EITPaypoint รับประกันตลอดอายุการใช้งาน คู่มือโปรแกรมการใช้ เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ 80 mm. พร้อมกระดาษ เครื่องยิงบาร์โค้ดพร้อมขาตั้ง ลิ้นชักเก็บเงินอัตโนมัติ

อุปกรณ์ตกแต่งร้าน

บ้ายหน้าร้าน ป้ายแต่งในร้าน ป้ายธงญี่ปุ่น และสติกเกอร์ตกแต่งร้าน และใบปลิวส่งเสริมการขาย

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

แฟรนไชส์ไปรษณีย์ติดตั้งฟรี

แฟรนไชส์ไปรษณีย์ติดตั้งฟรี

พ็คเกจ 59,900

สำหรับลูกค้ารับชำระบิลงานไปรษณีย์ร้านถ่ายเอกสาร

แพ็คเกจนี้สำหรับลูกค้าที่ไม่มีคอมพิวเตอร์ และต้องการบริการภายในร้านเพิ่มเติม คือ ปริ้นงาน ถ่ายเอกสาร เคลือบบัตร ฯลฯ

สิ่งที่ท่านจะได้รับ

คอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นเตอร์ โปรแกรมไปรษณีย์เอกชน EITPaypoint รับประกันตลอดอายุการใช้งาน คู่มือโปรแกรมการใช้ เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ 80 mm. พร้อมกระดาษ เครื่องยิงบาร์โค้ดพร้อมขาตั้ง ลิ้นชักเก็บเงินอัตโนมัติ เครื่องเคลือบบัตร

อุปกรณ์ตกแต่งร้าน

บ้ายหน้าร้าน ป้ายแต่งในร้าน ป้ายธงญี่ปุ่น และสติกเกอร์ตกแต่งร้าน และใบปลิวส่งเสริมการขาย

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม